به بزرگترین مرجع گرافیک کشور خوش آمدید
[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های مهر ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۲ مهر : روز جهانی قلب (۲۴ سپتامبر)

۵ مهر : روز جهانی جهانگردی (۲۷ سپتامبر)

۸ مهر : روز جهانی دریانوردی،روز جهانی ناشنوایان

۹ مهر : روز جهانی سالمندان (۱ اکتبر)‌

۱۰ مهر : روز جهانی بدون خشونت (۲ اکتبر) مطابق تولد مهاتما گاندی، روز بین المللی اقدامات همدلانه

۱۲ مهر : روز جهان اسکان بشر ، روز جهانی حقوق حیوانات (۴ اکتبر)

۱۳ مهر : روز جهانی معلم (۵ اکتبر)

۱۶ مهر : روز جهانی کودک (۸ اکتبر)

۱۷ مهر : روز جهانی پست (۹ اکتبر)

۱۸ مهر : روز جهانی بهداشت و روان – روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام (۱۰ اکتبر)

۲۰ مهر : روز اسکان معلولان و سالمندان (۱۲ اکتبر)

۲۲ مهر : روز جهانی استاندارد (۱۴ اکتبر)

۲۳مهر : روز جهانی نابینایان (عصای سفید) ( ۱۵ اکتبر)

۲۴ مهر : روز جهانی غذا (‌۱۶ اکتبر)‌

۲۵ مهر : روز بین المللی ریشه کنی فقر (۱۷ اکتبر)

۲۸ مهر : روز جهانی پوکی استخوان (۲۰ اکتبر)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های آبان ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۲ آبان : روز ملل متحد و روز جهانی توسعه اطلاعات ( ۲۴ اکتبر)

۲ آبان تا ۸ آبان : هفته خلع صلح ( ۲۴ تا ۳۰ اکتبر)

۵ آبان : روز جهانی میراث سمعی و بصری (۲۷ اکتبر)

۶ آبان : روز جهانی سمعی و بصری

۸ آبان : روز نوجوان

۱۵ آبان : روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست ( ۶ نوامبر)

۱۹ آبان : روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (۱۰ نوامبر)

۲۳ آبان : روز جهانی دیابت (۱۴ نوامبر)

۲۴ آبان : روز کتاب و کتاب خوانی

۲۵ آبان : روز بین الملل بردباری ( ۱۶ نوامبر)

۲۹ آبان : روز صنعت گستری آفریقا و رز جهانی فلسفه – روز جهانی کودک ( ۲۰ نوامبر)

۳۰ آبان : روز جهانی تلوزیون ( ۲۱ نوامبر )

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های آذر ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ آذر : روز نکوداشت اصفهان

۴ آذر : روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان (‌۲۵ نوامبر)

۸ آذر : روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین (۲۹ نوامبر)‌

۹ آذر : جشن آذرگان

۱۰ آذر : روز جهانی مبارزه با ایدز (۱ دسامبر)

۱۱ آذر : روز جهانی لغو برده داری ( ۲ دسامیر)

۱۲ آذر : روز جهانی معلولان (۳ دسامبر)

۱۳ آذر : روز بیمه

۱۴ آذر : روز جهانی داوطلبان (۵ دسامبر)

۱۵ آذر : روز حسابدار

۱۶ آذر : روز دانشجو

۱۹ آذر : روز جهانی حقوق بشر، روز جهانی مبارزه با فساد و روز جهانی کودک و تلوزیون (۱۰ دسامبر)

۲۰ آذر : روز جهانی کوهستان (۱۱ دسامبر)

۲۱ آذر : روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی

۲۳ آذر : روز پژوهش

۲۷ آذر : روز بین المللی مهاجران (۱۸ دسامبر)

۲۹ آذرماه : روز بین المللی همبستگی بشر (۲ دسامبر)

۳۰ آذر : شب یلدا

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های دی ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ دی : آغاز سال نو میلادی

۴ دی : تولد حضرت مسیح

۵ دی : سال روز زمین لرزه بم

۸ دی : روز بین المللی تنوع زیست محیطی (‌۲۹ دسامبر)‌

۱۴ دی : روز جهانی بریل (‌۴ زانویه)

۲۰ دی : روز بزرگداشت امیر کبیر

۲۱ دی : روز جهانی خنده (۱۱ ژانویه)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های بهمن ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۷ بهمن : روز جهانی کمک به جذامیان (۲۷ ژانویه)

۱۳بهمن : روز جهانی تالاب (۲ فوریه)

۱۵ بهمن : روز جهانی سرطان (۴ فوریه)

۱۷ بهمن : روز جهانی مقابله با ناقص سازی زنان (۶ فوریه)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های اسفند ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ اسفند : روز جهانی عدالت اجتماعی (۲۰ فوریه)

۲ اسفند : روز جهانی زبان مادری (۲۱ فوریه)

۳ اسفند : روز جهانی راهنمایان گردشگری (۲۲ فوریه)

۱۰ اسفند : روز جهانی اختراعات و اکتشافات (۱ مارس)

۱۵ اسفند : روز جهانی گلوکوم (۶ مارس)

۱۷ اسفند : روز جهانی زنان(۸ مارس)

۲۱ اسفند : روز جهانی کلیه ( ۱۲ مارس)

[/ultimate_info_table]

[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های فروردین ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ فروردین : روز جهانی جنگل‏، روز جهانی شعر ، روز جهانی سندروم داون (۲۱ مارس)

۲ فروردین : روز جهانی آب (۲۲ مارس)

۳ فروردین : روز جهانی هوا شناسی (۲۳ مارس)

۴ فروردین : روز جهانی سل (۲۴ مارس)

۷ فروردین :‌ رو زجهانی تئاتر (‌۲۷ مارس)

۱۴ فروردین :‌ روز جهانی کتاب کودک درایران (روز اصلی ۲ آپریل ۱۳ فروردین)

۱۸  فروردین : روز جهانی بهداشت (۷ آپریل)

۱۸ فروردین : روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها (۷ آپریل)

۲۸ فروردین : روز جهانی هموفیلی (۱۷ آپریل)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های اردیبهشت ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۲ اردیبهشت : روز جهانی زمین پاک (‌۲۲ آوریل)

۳ اردیبهشت :‌ روز جهانی کتاب و حق مولف (۲۳ آپریل)

۵ اردیبهشت : روز جهانی مالاریا (۲۵ آوریل)

۳ تا ۹اردیبهشت : هفته جهانی ایمنی راه ها (۲۳ تا ۲۹ آپریل)

۷ اردیبهشت : روز جهانی گرافیک (۲۷ آوریل)

۸ اردیبهشت : روز جهانی بهداشت حرفه ای (۲۸ آوریل)

۹ اردیبهشت : روز جهانی رقص (۲۹ آوریل)

۱۳ اردیبهشت : روز جهانی آزادی مطبوعات (‌۳ می)

۱۵ اردیبهشت : روز جهانی ماما و روز جهانی آسم (۵ می)

۱۷ اردیبهشت : روز جهانی یتیمان مبتلا به ویروس ایدز

۱۸ اردیبهشت : روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و روز جهانی تالاسمی (‌۸ می)

۲۵ اردیبهشت : روز جهانی خانواده (۱۵ می)

۲۷ اردیبهشت : روز جهانی ارتباطات (۱۷ می)

۲۸ اردیبهشت : روز جهانی موزه و میراث فرهنگی (۱۸ می)

۳۱ اردیبهشت : روز جهانی توسعه فرهنگی (۲۱ می)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های خرداد ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ خرداد : روز جهانی تنوع زیستی (۲۲ می)

۶ خرداد : روز جهانی ام اس (۲۷ می)

۸ خرداد : روز بین‌المللی حافظان صلح ملل متحد ( ۲۹ می)

۱۲ خرداد : روز جهانی والدین (‌ ۱ ژوین)‌

۱۰ خرداد : روز جهانی بدون دخانیات (۳۱ می)

۱۵ خرداد : روز جهانی محیط زیست (۵ ژوئن)

۱۸ خرداد : روز جهانی اقیانوس ها (۸ ژوئن)

۲۰ خرداد : روز جهانی صنایع دستی (۱۰ ژوئن)

۲۲ خرداد : روز جهانی منع کار کودکان (۱۲ ژوئن )

۲۴ خرداد : روز جهانی اهدا خون (‌۱۴ ژوئن)

۲۵ خرداد : روز جهانی گل

۲۷ خرداد : روز جهانی بیابان زدایی (۱۷ ژوئن)

۳۰ خرداد : روز جهانی پناهندگان (۲۰ ژوئن)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های تیر ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۵ تیر : روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و روز جهانی قربانیان خشونت (۲۶ژوئن)

۱۳ تیر : روز جهانی تعاونی ها (۴ژولای)

۲۰ تیر : روز جهانی جمعیت (۱۱ ژولای)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های مرداد ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱ مرداد : روز جهاین لغو برده داری (۲۳ ژولای)

۱۰ مرداد : روز جهانی شیر مادر (ا آگوست)

۱۸ مرداد : روز جهانی مردم بومی (‌۹ آگوست)

۲۱ مرداد : روز جهانی جوانان ( ۱۲ آگوست)‌

۲۲ مرداد : روز جهانی چپ دستان ( ۱۳ آگوست)‌

۲۸ مرداد : روز جهانی انسان دوستی ( ۱۹ آگوست)

۲۸ مرداد : روز جهانی عکاسی (۱۹ آگوست)

[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت های شهریور ماه” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]

۱۷ شهریور : روز جهانی با سوادی ( ۸ سپتامبر)

۱۹ شهریور : روز جهانی پیشگیری از خودکشی ( ۱۰ سپتامبر)

۲۵ شهریور : روز جهانی حفظ لایه ازن (‌۱۶ سپتامیر)

۳۰ شهریور : روز جهانی صلح – روز جهانی آلزایمر ( ۲۱ سپتامیر)

هفته جهانی ناشنوایان (هفته چهارم سپتامبر)

[/ultimate_info_table]

مناسبت های قمری

[ultimate_info_table design_style=”design06″ color_scheme=”gray” package_heading=”مناسبت ها” heading_tag=”h2″ package_sub_heading=”جهت مشاهده طرح های مناسبتی روی هر مناسبت کلیک کنید!” sub_heading_tag=”h4″ icon_type=”selector” icon=”Defaults-list-alt” icon_color=”#020202″]شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام

ولادت امام محمد تقی علیه السلام

ولادت امام علی علیه السلام

وفات حضرت زینب سلام الله علیها

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

مبعث رسول اکرم

ولادت امام حسین علیه السلام

ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام

ولادت امام زین العابدین علیه السلام

ولادت علی اکبر علیه السلام

ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شب قدر

ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام

شهادت حضرت علی علیه السلام

عید سعید فطر

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

ولادت امام رضا علیه السلام

شهادت امام محمد تقی علیه السلام

شهادت امام محمد باقر علیه السلام

روز عرفه

عید سعید قربان

ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام

عید سعید غدیر خم

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

تاسوعای حسینی

شهادت امام زین العابدین علیه السلام

اربعین حسینی

رحلت رسول اکرم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

شهادت امام رضا علیه السلام

هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

میلاد رسول اکرم

ولادت امام جعفر صادق علیه السلام

ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ولادت امام محمد باقر علیه السلام

شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام

ولادت امام محمد تقی علیه السلام

ولادت امام علی علیه السلام[/ultimate_info_table]

برو بالا